Conform legislației din România, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire.
Autorizația de construire este actul legal care conferă cetățenilor dreptul de a construi, precum și de a consolida sau modifica un imobil deja existent.
Când ai nevoie de autorizație de construire ? Iată câteva exemple de lucrări :

  • lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora ;

  • lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege ;

  • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente ;

  • împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice ;

  • lucrări de foraje şi excavări în vederea exploatării de minereu ;

  • lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

  • organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote ;

  • lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan ;

  • cimitire – noi şi extinderi.

Vezi și lucrări care nu necesită autorizația de construire

Cum obții autorizația de construire?

Autorizația se emite de către Primăria pe raza căreia se află terenul/ imobilul, în baza documentației tehnice ce conține un proiect tehnic și a tuturor avizelor/ acordurilor obținute de la autoritățile avizatoare specificate și solicitate prin certificatul de urbanism.
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (denumit și D.T.A.C.) este extras din proiectul tehnic ( P.Th.) și se elaborează în conformitate cu informațiile obținute din certificatul de urbanism. Acesta se întocmește de specialiști, arhitecți cu drept de semnătură și ingineri specializați (structura și instalații) , iar toate informațiile din cadrul lui sunt însușite și semnate de verificatori și experți tehnici atestați.

În cât timp obții autorizația de construcție?

Termenul legal de eliberare a AC este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
Ce este însă  important de menționat este că dosarul trebuie să conțină și un certificat de urbanism care se emite de Primărie tot în maxim 30 de zile.
În cazul în care documentația este incompletă sau sunt necesare documente suplimentare, primăria o restituie solicitantului (cu menționarea elementelor lipsa) spre a fi completată.

Cât este valabilă autorizația de construcție?

Autorizația de construire este valabilă 12 luni cu posibilitate de prelungine până la 24 de luni. Dacă etapa de execuție se prelungește peste termenul estimat în autorizație, ar putea fi necesar să obții o nouă autorizație.

Vezi mai multe proiecte realizate de echipa Mialmi Design

În concluzie, pentru a obține o autorizație de construire ai nevoie să faci echipa cu arhitecți și ingineri. Aceștia la rândul lor colaborează cu verificatori și experți tehnici astfel încât documentațiile predate să fie complete și să-și atingă țelul comun – obținerea autorizației de construire.
Pentru a evita întârzieri sau decalaje ale procesului este bine să apelezi încă de la început la un arhitect cu drept de semnătură care te poate ghida și îți va ușura munca.

Ai nevoie de un specialist? Contactează-ne